0

Gwarancja

Reklamacje i Zwroty:

Okres gwarancji jest podany w opisie aukcji,
    Gwarancje przyjmujemy tylko z paragonem lub fakturą,
    Reklamację kupione drogą wysyłkową prosimy zgłosić telefonicznie lub e-mail
    Gwarancje przysyłane do nas za pobraniem nie przyjmujemy,
    Koszt wysyłki na gwarancje pokrywa klient,
    Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia,
Uszkodzenia mechaniczne wynikające z nieprawidłowego użytkowania nie podlegają zwrotowi.

Bezwzględnym warunkiem przyjęcia reklamacji jest dostarczenie do nas
NA WŁASNY KOSZT:
- towaru,
- kartę gwarancyjną,
- kserokopię dowodu zakupu,

Bezwzględnym warunkiem przyjęcia zwrotu jest dostarczenie do nas
NA WŁASNY KOSZT:
- towaru,
- kartę gwarancyjną jeśli była wystawiona,
- orginału dowodu zakupu,


Kontakt ze sklepem